Apiterapia

Apiterapia jest dziedziną medycyny, zajmującą się leczeniem i profilaktyką schorzeń za pomocą produktów pszczelich. Dawniej, termin apiterapia zastrzeżony był dla leczenia schorzeń reumatycznych jadem pszczelim. Obecnie ta dziedzina lecznictwa nosi nazwę apitoksynoterapii, natomiast wykorzystanie produktów pszczelich w lecznictwie określa się mianem właściwej apiterapii i pod tym pojęciem rozumiemy leczenie chorób produktami zebranymi, przetworzonymi lub wydzielonymi przez pszczołę.

Do produktów tych zaliczamy:

 – miody nektarowe,  spadziowe, nektarowo- spadziowe

– pyłek kwiatowy

  – pierzgę pszczelą

mleczko pszczele, mleczko trutowe, (homogenat)

– wosk pszczeli, (świece z wosku pszczelego)

– jad pszczeli, (żdąlenia)

– kit pszczeli (propolis)

Produkty te są bardzo cenne dla człowieka, dzięki ich niezwykłym właściwościom. Wiele z nich charakteryzuje się działaniem anty mikro biologicznym, przyśpieszającym regenerację tkanek, działaniem immunostymulacyjnym, oraz niespecyficznym oddziaływaniem na cały organizm – co objawia się ogólną poprawą samopoczucia, szybszym powrotem do zdrowia po przebytych chorobach, czy wzmacniającym organizm osób starszych.

Przewagą produktów pszczelich (apiterapeutyków) nad produktami syntetycznymi, czyli popularnymi lekami – jest brak skutków ubocznych (oczywiście przy fachowym stosowaniu) i łatwość przyswajania przez organizm (w przeciwieństwie do chemio farmaceutyków, traktowanych przez organizm jako ciało obce).

Pamiętać jednak należy, że apiterapia nie zawsze może zastąpić medycynę konwencjonalną, należy więc w poważnych przypadkach oraz przy stosowaniu niektórych z api farmaceutyków skontaktować się z lekarzem! Zwłaszcza stosowanie jadu – może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza, oraz po wykonaniu wcześniejszych badań.

Apilarnil, nowy lek wytwarzany z czerwiu trutowego. Jest to farmaceutyk pszczeli, wytwarzany z młodych larw trutowych, odznaczający się dużą aktywnością biologiczną. Apilarnil ma działanie bio stymulujące, poprawia metabolizm, wzmacnia, działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie, regeneruje. Testy kliniczne wykazały dobre efekty stosowania apilarnilu w leczeniu chorób neurologicznych, dystrofii, zaburzeń psychomotorycznych, neurastenii na podłożu neurologicznym, osłabieniu pamięci i uwagi, depresji.

Źródło: apiterapia.biz